( تعليم شفا آزادی) شناخت لعنتهائی که از طريق نبخشيدن می آيد « جلسه هفتم »meinkreuz

عیسی مسیح می گوید. اگر کسی اوازه مرا بشنود ودررا باز کند,بنزد او در خواهم امد.من نور عالم هستم کسی که مرا متابعت کند در ظلمت سالک نشود,بلکه نور حیاط را یابد. (مکاشفه 3 : 20 ) (لطفا جهت بارگیری کمی تحمل فرمایید)  تعالیم شفای ازادی با کشیش سیامک زرگری
                                                               1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11                                 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر